Privacitat de dades

Privacitat de dades

 

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre www.tecnocolor.tv i els USUARIS, garantim mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els USUARIS determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a www.tecnocolor.tv les seves dades personals a través del formulari electrònic. Aquestes dades seran usats exclusivament per poder informar dels nostres serveis als usuaris que ho sol·licitin a través d’aquest formulari, així com les dades facilitades per al registre i compra de productes utilitzats exclusivament per realitzar l’acció comercial demandada (compra) per l’usuari.

 

www.tecnocolor.tv garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels USUARIS i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

 

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS té implantats sistemes de seguretat per impedir accessos a persones no autoritzades. Els usuaris seran els que responguin sobre qualsevol veracitat de les dades prestats a TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS i TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS la qual es reservi el dret d’excloure dels serveis prestats a tot usuari que ens hagi facilitat dades falses.

 

Tot i això, l’USUARI ha de tenir present que les mesures de seguretat a Internet no són completament segures.

 

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat.

 

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en els Formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

 

www.tecnocolor.tv podrà modificar aquestes mesures de seguretat i confidencialitat per adaptar-les a les novetats legislatives i jurisprudencials.

 

Els USUARIS podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició a l’tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS amb CIF: B598659151, i situada en *** Avinguda de Montserrat, 16. CP 08700 Igualada . Barcelona. Espanya ***

 

www.tecnocolor.tv no cedirà les dades personals dels USUARIS que es recullen a través de l’WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

 

L’usuari consenteix que s’utilitzarà la informació de les seves dades personals si se’ls requereix per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

 

Call Now Button