Avís legal

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS amb CIF: B59865915, i situada a l’Avinguda de Montserrat, 16. CP 08700 Igualada, Barcelona, Espanya és titular i propietària de la web www.tecnocolor.tv.

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (d’ara endavant WEBSITE) accessible en l’adreça d’Internet www.tecnocolor.tv i els usuaris del WEBSITE (d’ara endavant USUARIS).

Tot l’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació expressa a les condicions generals i particulars de l’ús de www.tecnocolor.tv; aquestes condicions podran ser modificades pel titular en qualsevol moment i sense previ avís.

 

  1. Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals, regulen l’ús i accés a la pàgina web www.tecnocolor.tv, la finalitat de la qual és informar l’usuari que navegui per aquesta web, de tots els serveis que ofereix TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS en qualsevol de les seves varietats.

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS prendrà totes les mesures necessàries que estiguin al seu abast per a impedir tot tipus de conducta que pugui ser contrària a la legislació espanyola i cooperarà en la mesura de les seves possibilitats amb les autoritats que correspongui en la identificació de la persona o persones que poguessin ser responsables en l’incompliment d’aquestes condicions generals.

 

  1. Responsabilitat

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS fora de l’expressament reconegut en aquestes condicions generals, no es fa responsable dels danys informàtics que puguin ser ocasionats a l’usuari, per causes alienes a la seva voluntat, ni per qualsevol altra mena de mal, que poguessin ser-li ocasionats per virus de la xarxa d’ Internet. TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS no es fa responsable per danys ocasionals que puguin efectuar-se per falta de disponibilitat de la pàgina, o continuïtat de www.tecnocolor.tv.

En acceptar-se les condicions d’ús i privacitat, qualsevol usuari que utilitzi els serveis i informacions contingudes en aquesta web, és el responsable sobre la utilització que pogués fer-se d’aquesta.

L’usuari està obligat a indemnitzar a TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS per qualsevol mal o perjudici que pogués ocasionar, de la mala utilització de www.tecnocolor.tv, infringint per això les presents condicions generals i la normativa vigent.

 

  1. Submissió expressa

Qualsevol conflicte que es generi entre TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS i els usuaris de www.tecnocolor.tv, es resoldran en els tribunals de Barcelona.

Call Now Button